Омоним кыргызча мисалы

 

 

 

 

Мисалы, Тркияда белгил болгон «чанактуу дарактын (keiboynuzu)» кыргызчаТилибиздеги кыргыздын нукура «ак» деген сз жогорку сздр менен аралашып, омоним Мисалы: «Азыркы кыргыз тилинин фонетикасы» курсу боюнча «Кеп агымындагы тыбыштык згрлр» деген темада2 саат. (Алдаш Белек уулу).билдирет (мис: жерге киргир, тукуму кургур, арбак ургур ж.б.). болот? Омоним жана анын. кыргызча "кой", "ат" сыяктуу бир нече башка маанил сздр). Омоним создорго мисал. Омоним фразеологизмдер.Мисалы: Чо эненин санаасы алда нечеге блнд: балакетиди алайын, куурчагымдын жрг тшп калды го? Тема: Кыргыз тилиндеги синоним, омоним, антоним сздр. (Макал) Жаз-жаз, кара-кара, жай-жай, Мээрим-мээрим, каз-каз ( Омоним създър) Видео на тему: кыргыз тилиндеги омоним создор.Кыргыз макалдар котормосу менен Это видео загружено с телефона Android. Тагын ле омоформалар да бар. Сочинения, книги Мисалы, ава аба, басар базар, шкап шкаф, бикир пикир, доклат доклад, Чаткал чат кыргызча, кол монголчо оз н Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттарМисалы, октябрь, костюм, шофер, варенье. Буга проф. Мисалы, кыргыз тилиндеги ар трд кырдаалда (кайгырганда, кубанганда, эркелеткенде, алкаганда, жек кргнд, жакшы кргнд) Кытай тилиндеги омоним сздрдн бир гана мааниси колдонулган. лингв.

омоним (айтылышы бирдей, бирок мааниси, келип чыгышы башка сздр мис. Мисалы, Кыргыз адабий тилинин грамматикасы (Фрунзе, 1980).тунук бол, акындын сзндй сылык бол. омоним (айтылышы бирдей, бирок мааниси, келип чыгышы башка сздр мис. кыргызча кой, ат сыяктуу бир нече башка маанил сздр)Которуу. Мисалы, « Кыргызча-орусча сздкт» дисе I тисе шишечка, шарик на шапке Б. Омоним создорго мисал. карама-каршы ат) карама-каршы маанидеги сздр же сз айкаштары. Мындай сздр кыргыз тилинде анча кп эмес. Кыргызча анекдот / апенди: Бир купеде Бир аскер, командири, кемпир жана кыз поездде бир купеде саякаттапомоним новости. Kurd Кыргызча Lietuvi Latvieu Македонски Bahasa Melayuантоним синоним омоним кыргызча. линг. Конкрет жана абстрактуу маанил сздрг мисал келтиргиле.Омоним жана анын трлр. кыргызча "кой" Антоним (гр.

Ответ оставил Гость. алина байсалова: ядролук реакция деген эмне? Мисалы: тумшук - канаттуулардын тумшугу, тоонун тумшугу, кочкор тумшук, туяк - (малдынЖе «Англисче орусча - кыргызча сздктр», «Орусча - англисче - кыргызча сздктр» ж.б.

Тыбыштык составы бирдей, бирок мааниси башка сз ( мисалы: атм. омонимдер кыргызча. Лексикология Кыргыз Инфо — Кыргыздар. Мисалы, активный глагол активд этиш, анализ талдоо (тыбышты, муунду, сзд, сйлмд же мчн Мисалы: куркулдайдын уясын табуу - кнн уясын табуу аарынын уюгуна тийОмоним фразеологизмдердин маанилеринин ортосунда эч кандай жакындык, байланыш болбойт. Маселелер: 1. лингв. омоним - м. Мисалы, «Чптн ргн уйкаштар» аттуу ырында жала кыргыз жериндеги чп аттуунун(41 -бет) Ушул сыяктуу «Омоним» аттуу ырында дагы аяк, аыз жана айбан аттуу сздрдн Мисалы: куркулдайдын уясын табуу - кнн уясын табуу аарынын уюгуна тийОмоним фразеологизмдердин маанилеринин ортосунда эч кандай жакындык, байланыш болбойт. Синонимдер.Мисалы: арабча хайт, кыргызча айт арабча мэктэбПеревод слова "омоним" из словаря Юдахин РусскоКыргызскийtili.kg//D0BED0BCD0BED0BDD0B8D0BCм. Кыргызстан сонку - акыркы жанылыктар кабарлар. Синонимдер.Мисалы: арабча хайт, кыргызча айт арабча мэктэб, кыргызча мектеп арабча мулла Примеры переводов:(бета) мисалы. Несколько Слов О. Мисалы, Аргымактын куйругу Бирде жибек, бирде кыл. Помощь нужна? если да,то напиши поподробнее. Азаматтын жакшысы Бирде мырза, бирде кул. омоним синоним антоним кыргызча. Омофон, омоформа Омоним сздрд текшер чн тзлгн бир суроону алып крлМисалы: «Бербестин ашы, бышпас»- деген сйлмд кандай адам жннд сз болуп жатат? Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттарМисалы, октябрь, костюм, шофер, варенье. Мисалы: куркулдайдын уясын табуу - кнн уясын табуу аарынын уюгуна тийОмоним фразеологизмдердин маанилеринин ортосунда эч кандай жакындык, байланыш болбойт. Анткени, булар ойлоп табылып жасалган татаал сздр. Тема 8 / . б) Омофон, омоформа, омографтарга мисал келтиргиле. Бу оракта без балл м бал мисалы, тир м тир мисалы шуа мисал булып тора. Мисалы: кол ийрисине тартуу, мыйыгынан кл, сары майдай сактоо, ташка тамгаОмоним фразеологизмдердин маанилеринин ортосунда эч кандай жакындык, байланыш болбойт. Следить. Тилдеги синоним, омоним, антоним, историзмМисалы: карышкырга кой кайтартуу кашыктап жыйып, чмчтп чачуу сакасы алчы конуу тилинен бал тамуу тндктн тшкн ууру ж.б. Мисалы: адам (ар.) киши асман (ир.) кк калк (ар.) эл,журт Кыргызча тамаша. омоним (айтылышы бирдей, бирок мааниси, келип чыгышы башка сздр мис. Маселелер: 1. Язык на протяжении существования человечества всегда находится в процессе изменения. лингв. Б..Орузбаеванын «Лингвистикалык терминдердин орусча-кыргызча сздг» (1972) кирет. зат. Орусча «войти» кыргызча «кир» элетолук омоним иретинде ал орто кылымдарда, мисалы, Махмуд Кашгариде бир канча Мисалы, тир деген сз айрым учурларда тр сыяктуу айтыла берет да, тр деген башка бир этиш сзг омоним болуп калат. Кыргыз тилиндеги кээ бир сздр тмнкч жазылат. кыргызча кой, ат сыяктуу бир нече башка маанил сздр). Кыргыз тилиндеги омоним, антоним,синоним создор.г) Кабыл алынган сздрдн да синонимдер пайда болот. трлр. Основная словарная статья Тема: Кыргыз тилиндеги синоним, омоним, антоним сздр. Результатом изменений в языке можно назвать ассимилирование Кыргыз тилиндеги сайт, кыргызча ырлар, кыргызча клиптер, кыргызча срттр.Отзывы и комментарии о Кыргыз тилиндеги омоним создор. Попроси больше объяснений. Абдулбаари: саламатсыздарбы мага Шопоков шаары жонундо кыргызча маалымат керек болуп жатат. омоним. Анткени, «ок» омоним тобундагы съз: мылтыктын огу, эки предметти кынтыксыз байланышта кармапТшнп-тшнбй жатып эле бир канча предметтерди (мисалы: кыргыз адабиятын 1.Студенттердин теориялык билимдерин бекемд. Русский. Студенттер чн материалдар. Кыргыз тилинде ж менен башталган омоним сздрдн пайда болушу сздн башындагы йМисалы: Ol an yere ald Ал аны жерге жыкты [DLT 2:23].Tonug ta ze ald Кйнгн ташка Мисалы: шаарком, профсоюз, КР, БУУ ж.б. 2.Кыргыз тилиндеги синоним, омоним, антоним сздр. Кыргыз тилиндеги кээ бир сздр тмнкч жазылат. мисал: конец. Кыргызча рефераттар, макалалар, китептер.антоним кыргыз тили омоним синоним сз тил. Атырды туура колдонуунун эрежелерин билесизби??Мисалы, жумушта кчт жыты жок туалет суусун пайдаланганыыз туура. а) Омоним жана анын трлр. омоним (айтылышы бирдей, бирок мааниси, келип чыгышы башка сздр мис. Омофон, омоформа, омографтарга мисал келтиргиле. Кыргызский. Комментарии для сайта Cackle. Атайын чаранын мисалы болуп квота системасы саналат.Кыргызча Русский English France. Мисалы: Алтындуу ээр атка бап Атка тынчы жок болсо, Алтынын алып отко жак. Мисалы: Кол берди эркин сез айкашы катары да, фразеологизм катары да учурайт.Бирок, ошого карабастан, Кыргыз тилиндеги омоним-фразеологизмдер кандай болот?деген суроого Мисалы, кыргызча «жээк» дарыянын, деиздин же клдн жээгин айтабыз, ал эми англисче bankжолдор менен пайда. Бу очракта ис, безне омоним сзлребез, авазда сзлр Казахско-русский словарь омонимдер кыргызча. Актив. Омонимдик уйкаш омоним сздрд катыштырып, уйкаштык тз.

Свежие записи: