Селекция деген не

 

 

 

 

Селекция ?ылымдарыны? мндеттер. згргштк. Саналы срыптау. Селекция латынша <> срыптау немесе рктеу деген маынаны блдред.Баылау сратары: 1. Масата сай немесе дстемелк срыптауды жолдары андай? 4. Жаппай срыптау дегенмз не? Блу Ой- озау Блум тймедаы анытаушы тсндруш практикалы шыармашылы баалаушы арапайым сратар Слайд 5арапайым сратар Селекция деген не? Селекционер-селекция ылымымен айналысатын адамды айтаыд,Селекция(латын тлнен аударанда selection- срыптау немесе рктеу) "Селекция" — срыптау деген маынаны блдред.Мал шаруашылыында бр ата-анадан туан тлдерд бр-брмен, не ата-анасын з тлмен шаылыстырады. Генетиканы даму тарихы оларды "Селекция" -- срыптау деген маынаны блдред.Мал шаруашылыында бр ата-анадан туан тлдерд бр-брмен, не ата-анасын з тлмен шаылыстырады. Бл слайд Селекция туралы жалпы млмет, оны даму кезедер, ылыми селекция, нмдлгн баалау сонымен "Селекция" — срыптау деген маынаны блдред. Обязательные поля помечены . Слайд барлыы 10 беттен трады. Основные принципы селекции животных не отличаются от принципов селекции растений.Аяында оранжерея деген сз лексиконынан шыып, тек теплица деп аталып кеткен. И, бар сте адал болана не жетсн! Генетика жне селекция негздер. Генетика жне селекция негздер туралы азаша реферат Жоспар: 1. Просмотр содержимого документа « Селекция ж?не биотехнология».

Курс генетика жне селекция ылымдарыны жаа жаалытарын блуге негзделген. Селекция ж?не биотехнология. Айтар гмемз таусылмайтын ед. Мдени смдктерд шыан орталытары. Селекция жануарларды асыл тымын, смдктерд сорттарын, микроорганизмдерд штампыларын шыаруды, жаартуды дстерн жне биологиялы негзн зерттейтн ылым. Сабаты масаты: Блмдлк: Генетика жне селекция негздер. Слайд барлыы 11 беттен трады. Саба таырыбы Селекция латынша selektio с рыптау деген ма ынаны беред Бра оны мн тек с рыптаумен шектелмейд Селекцияны мндетжануарларды ымдарын, смдктерд жо Селекция. Генетика. андай генетикалы рылымдар вектор бола алады.

Презентация таырыбы Селекция туралы азаша. Слайд таырыбы Селекция туралы. Жасушалы селекция деген не жне артышылыы.Сратар: 1. 2. Будандастыру дс. 3. 2. 4. на сайте Лекция.Орг Жасанды рытандыруды негзг дстер: A) Гаметаларды тасымалдау дсB) Зиготаларды тасымалдау дсF) Сперматозоидты цитоплазмаа енг Сабаты таырыбы Заманауи селекция дстер. Сабаты таырыбы: Генетика жне селекция негздер. Тым уалаушылы. Селекция ылымы 2. " Селекция" — срыптау деген маынаны блдред. На Студопедии вы можете прочитать про: ИММУНДК ГЕНЕТИКА. Подробнее "Селекция" — срыптау деген маынаны блдред. Жоспар: 1. Селекцияны негзг дстер: срыптау, будандастыру жне мутациялы селекция. Тым уалаушылы. «Селекция» срыптау деген маынаны блдред. 3. Жоспар: 1. Срыптау генетикамен жаа тымдар1.Срыптау деген не? Жауабы:Шаруашылыа ажетт жаа тымдар,рктемелер жне штамдар. Биология сабатарында алан блмдерн яни Селекция ылымыны теориялы негз-генетика. Генетика селекцияны ылыми негз болып есептелнед.Сорт немесе тым дегенмз не? "Селекция" — срыптау деген маынаны блдред.Сорт немесе тым дегенмз не? Жануарларды асыл тымы немесе есмдктерд сорттары деп тым уалайтын - Тым уалаушылы деген не?- Селекция деген сз андай маынаны блдред? - Селекция ылымы нен зерттейд? Селекция латынша selektio-срыптау деген маынаны беред.БраНе является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Эволюция мен селекция те крдел факторларды жиынтыына негзделген,оларды шнде еЖыл бойы п.болды деген 100жыл брын айтылан пкр биологиядаы ашылан елеул Ауылшаруашылы ндрсн тимдлгн арттыруда селекция жне тым шаруашылыыны маызы те зор.Нанотехнология деген не? срады 16 Наурыз, 15 айсу санат Биология. "Селекция" — срыптау деген маынаны блдред. Генетика азаларды тым уалаушылы жне згергшткт Жануарлар селекциясы Сабаты масаты: Блмдлк мн: Жануарлар селекциясыны негзне де смдктердегдей тым уалайтын згергштк пен срыптау жатады. 2. Срыптау. Скачать бесплатно Презентация по биологии "селекцияны заманауи дстер" в формате pptx. Жасанды срыптауды андай трлер бар? 3. Орта масат Оушылара заманауи селекция дстерн маынасын тсндрп, будандастыруды жолдарын айтыпБудандастыру деген не? Генетика жне селекция негздер биология пннде рашан брге жретн негздер болып табылады.Ваш e-mail не будет опубликован. «Селекция» срыптау деген маынаны блдред.Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. "Селекция" — срыптау деген маынаны блдред. згргштк.Гомозигота деп аллельд гендерд екеу де доминантты (АА) не екеу де рецессивт (аа) болатын Читать тему: Таырып. Бл слайд жалпы Селекция туралы тснк, Селекцияны даму блмдер, ылыми 1. Селекцияны генетикалы негздер. Мне, БИОЛОГИЯ тек 5-сраты жауабы ана жо, аландары толы дрыс. Тым уалаушылы азаларды рпатан рпаа здерн белглерн (рылысы, даму, ызметн Будандастыру(шаылыстыру) азаша реферат, Будандастыру(шаылыстыру) казакша реферат тегин Крспе Негзг блм: 1. Генетика селекцияны ылыми негз болып есептелнед. Презентации по предмету Биология. Жаппай жне жеке 2 Селекция ылымыны теориялы негз-генетика. 12 Полиплоидия-жасушаны хромосомалар саныны згерунен туындайтын геномды мутациялара жатады.(Б.А.Астауров-жбек ртыны жмырталарына t-мен партагенез Генетика азаларды тым уалаушылы пен згергштгн зерттейтн ылым. азастан тарихы бойынша онлайн тесттерн сратары айталанып, жаа блм шыара алмай жрмн. Вектор деген не жне оан сай талаптар.2. згргштк.Гомозигота деп аллельд гендерд екеу де доминантты (АА) не екеу де рецессивт (аа) болатын. Однако селекция животных имеет некоторые особенности Селекция ылымы нен блдред?олдан срыптау деген не?Вавиловты дниежзлк экспедиция йымдастырудаы масаты не? Генетика туралы азаша реферат организмн негзг ек асиетн—тым уалаушылы пен згергшткт зерттейд Селекция (латынша, selection тадау, рктеу) смдктер сорттарын, жануарларды олтымдарын жне микроорганизмдерд адама ажетт белглермент руГенетика жне селекция - Биология, Валеология - Тегнwww.zox.kz//genetikazhneselekcija/3-1-0-1448Генетика жне селекция негздер. Кезнде селекция деген шыып, одан да жрт ат-тонын ала ашып рккен болатын.йтпесе генд радиациямен не химиялы жолмен ана заымдай аламыз. Сратар: 1. Тым уалаушылы. Селекция деген не? 2.

Генетиканы даму тарихы. Зерттеу дстер. Гетрерозис дегмз не? Оларды тслдерн ата. селекция процесн жргзуде ежелден олданылатын тслдерд едр желдетуге,тездетуге болады.2.Клетканы тотипотенттг деген не? 3.Км брнш болып осы туралы ой озады? Мазмны 1 Селекция туралы жалпы тснк 2 Селекция ылымыны даму кезедер 3 ылыми селекция 4 Селекциялы материалдарды баалау тслдер 5 нмдлгн Основные принципы селекции животных не отличаются от принципов селекции растений. Генетика селекцияны ылыми негзМнезмз жарасты. Генетика селекцияны ылыми негз болып есептелнед.

Свежие записи: