Буын аурулары мен турлери

 

 

 

 

Дауысты дыбыссыз буын болмайды. Ревматоиды артритке шалдыандарды андас туыстарында осы дерт 4 есе жи кездесед.Остеоартрозды ауп факторлары 45 асан жас Арты дене салмаы (ДСИ > 30 кг/м2) Буын аурулары (артрит) Туа бткен ерекшелк (гипермобилдлк, дисплазия) Хирургиялы шаралар Буынны топографоанатомиялы суреттемес. Бра арапайым халы буыны ауырса боланы оны «ревматизм» дейд. Жйел згерстер жо ра.Тым уалайтын гемолитикалы анемиялар Тым уалайтын микросфероцитоз (Минковский-Шоффар ауруы). Буына тн белглер: 1. Тек буын ана емес, азаны зге де мшелерн емдеп, дрыс таматану ажет. Самай-тменг жа буыныны артрит. 2. Санаттар: Басты. Барлы буын аурулары буындарда болатын патологиялы дрст сипаттамасы бойынша ек лкен топа блнед: артриттер мен артроздара. Артрит бл сырат негзнен буынны синовиалды абатында дамитын Кнделкт мрде буын аурулары жи кездесед. ТЛ АУРУЛАРЫ МЕН АНОМАЛИЯЛАРЫ. Кбне иы буынындаы буын шыулары жи кездесед. Дргер немесе орта буын мед. ызметкер ауруды ауырып тран жерн алыстан саусапен басып арайды.Буын шыуды клиникасы:шыан буынны формасы згеред-деформация болады, буын тсы атты ауырады, науас ауыратын буынын озалта алмайды, басып Таырып: Самай астыы жасйек буындарыны аурулары мен заымданулары. Дамытушылы : Оушыларды есте сатау аблет мен ойлау дрежелерн дамыту.

Бас ауыруы (рдайым, ткр, сырырайтын). Жтынша аурулары -. Тiзе ауруы. Сабаты масаты: 1.Блмдлк: Оушылара буын туралы тснк беру, буынны трлермен таныстыру жне жасалу жолдарын йрету. Сабаты таырыбы: Буын, буын трлер. й тапсырмасын срау: й тапсырмасын бекту сратары: Буын дегенмз не? Буын дегенимиз- сз курамындагы бир немесе бирнеше дыбыстарды тобынан жасалан фонетикалы блшек. Самай-тменг жа буыныны бр-брнен айыратын ерек-шелктер.Бр ршумен екншсн арасында науас ешандай ауруды сезбейд. Дауысты дыбысты бр з буын рай алады. - Буын аурулары кпшлкке аншалыты жаын болса, соншалыты алыс.Буын ауруларында тзе ауруы жалпы ауруды 80-ын алып отыр. Баса буын маы тндерн жне байлам аурулары.

Ауруды дамуында тым уалаушылыты маызы бар екен жннде ауруды брнш жне екнш атардаы туысандарда жи кездесетн, дизиготалы егздерменАйналып жрген иммунды комплекстер ауруды буыннан тыс (жйел) белглерн негзн райды.Блгенге маржан | Буын ауруларыwww.balkhashlib.kz/kk/resurs16/id/3140Тнге арай ауру белглер кшейп, буынны ктрлеу байалады.Буын сйектерн жасушалары блнед. 4.1. Сондытан буын айналасыны анталауы мен буын уысына ан жыйналу (гемартроз) жирек кездесед. Буын ауруларыны трлер кп. 1.Буын жасайтын дыбыстар жне буын жасамайтын дыбыстар. Халы арасында ке таралан р мндай сыратты соы талай адамны мгедек болып алуына кеп сотырып отыр.Науас тзесн бге алмай, аяын те басуа зар болады. Мал сйегн сынуы жи кездесед. Буын трлер, жне оны трлер жайында жалпы малмат бере отырып, буын трлерн жаттыу жмыстары мен тапсырмалар арылы мегерту Бгнде буын аурулары бкл лем бойынша ауруларды алдына шыып кетт. Яни бл ауру трне ат ст арамайды. Вирустар жнндег лм — вирусология ылымы XIX асырды аяында крнект орыс алымы Д. азастанда р 100 мы адамны 2 мыа жуыы жйке жйес ауруларынан зардап шегед. Буын аурулары (Блу маызды!) Практикада мынадай жадай да жи кездесед: адам тмау-сзектен жазылып ыстыы алпына тсп, оны енд жмыс стеуне болады, «жазылды» деп жргенде брнеше кн немесе апта ткен со ктпеген жерден Кафедра: шк аурулар. ГЛОССАЛГИЯ. Буын аурулары брншлк жне екншлк (баса патологиялы процест туындысы) болып жктелед.Белсенд озалыстарды науас з жасайды, ал пассивт озалыстарды науасты блшы ет толы босасуы кезнде дргер жасайды.. Шетелде буын аурулары обыр ауруынан кейн тр. Ал лем халыны 2 миллионы осы дерт бойынша арнайы тзмге алынан. Ра жмыс классификациясы. Оны толы (мнда сйектерд штары брмен бр тйспейд), жартылай (мнда шытынап, жартылай сыньш кетед), ашы сыны (терс заымданан), жабы сыны (тер аман), буын шндк жне буын сыртындаы сыны болып блне Кнделкт мрде буын аурулары жи кездесед. Сйек пен буын аурулары пайда болан жадайларда ары арай машытану мселес ауруды аымына, спортты трне жне баса да факторлара арай дргерд нсауымен жеке шешлед. Жалпы, жел- з аурулары ср буын (жел з сипатты буын абыну), р буын (буын ревматизм) деп блнед.Артрит тым уалайды туа бтт немесе жре пайда болады. Жтыншаты лимфаденоидты саинасынын физиологиясы.

Таырыбы: Днекер тнн диффузды аурулары кезндег буын синдромы.Науас шаымдары: 1. Дрыс таматану шн жаз айларында буындарыыза пайдалы 5 таамды сынамыз. Анамнез.Анамнездк млметтерд жинауаерекше мн блу ажет.Жанялы анамнезд зерттеу тым уалайтын ауруларды (бйрект поликистозды ауруы, Альпорт синдромы т.б.) диагностикасына кмектесе алады. Жпалы аурулар (латын сз infection - жтыру)- бр топ патогенд оздырыштармен шаырылатын жоары жуымен, цикл трнде тумен сипатталатын, арнайы иммунитет ратын, ке таралан аурулар. Буынны трлер ашык буын,тйы буын,битеу буын.) 18.01.2016 БУЫН АУРУЛАРЫ. Оны болдырмау р адамны з олында. Тым уалайтын аурулар - ата-аналарынан рпатарына берлетн аурулар. И. 2. Буын дегенмз сз рамындаы бр немесе брнеше дыбыстарды тобынан жасалан фонетикалы блшек. Жтыншаты жедел абыну аурулары. Осыдан 2 ай брын 7 алалы клиникалы ауруханасында артроз бен артритке шалдыандарды емдейтн арнайы блм ашылды. Читать тему: Ауызды клегей абыыны жйкелк згерстерге байланысты аурулары на сайте Лекция.Орг мынадай трлер абыну аурулары блшы: идиопатиялы абыну аурулары жпалы блшы миопатии, есртк миопатия, ошаты Миозит, алып жасуша Миозит, эозинофильный миозитов.Буын жне блшы. 3.Екпн жне оны элементтер. Ж Posts about буын аурулары written by kilyzaman Мнда сйектерд толы ыысуы тед, йткен оларды штары бр-брмен жанаспайды, байламдар мен буын смкес а жарылады жне сйект бр буыннан шыып трады. Ал лемдк статистикаа келсек, жер бетндег бкл адамзатты 25-ы, буын ауруларымен ауырады екен. Студентт зндк жмысы. Тменг жаты буын сндс мен самай сйегн буын шыры самай-тменг жа буынын райды. Д М СЕЗУД Ж НЕ СЛЕКЕЙ Б Буын аурулары. Буын абынуыны сйекке заым келтретн тр сорбуын деп аталады. 1.Адамны гендк аурулары. Артроз, ревматизм немесе артрит: барлы дерлк жадайда блар абынумен атар жред.Ревмотоидты артрит аутоимунды рекет нтижеснде болатын буындарды заымдайтын е кп таралан сырат. Яни ауруа ат ст арамайды.Ревмотологиялы аурулар созылмалы дерт саналады. рине, бл ате. Егер адамны шк рылыстары белгл бр мерзмде алыпты жмыс ыраын бзса, буындары мндетт трде ауыратын болады. Ыылы кейде науас адамды азапа салатындай жи байалады, ол диафрагма нервсн озуына, диафрагманы ттркену мен жиырылуына байланысты туындайды. Теги: тзе буыныны деформациялы остеоартрозыны рентгендиагностикасы. Адам жрп-труды, кнделкт Буын аурулары Ревматоидты артрит. Тарматары бойынша брнеше трге блнед. аяк буын аурулары.тизе буын аурулары. Жтыншаты клиникалы анатомиясы.4.3. Сабаа зейнн аудару 2. 4.4. Эпилепсия 10 15 жастаы балаларда байалады. Бойыыздан ешбр сырат аныталмаан жадайда ана «денсаулыым мыты» деп айта алмайсыз.Осы шыарылымда Нен блу ажет2 Буын аурулары3 иял жне шынды4 Таматану бойынша кеестер 7 Ревматоидт артрит8 ДАТО Бйрек ауруларыны клиникалы симптоматикасы. Дамытушылы: Буын трлерн ажырату дадыларын дамыту. Белгл бр жадайларда ауру жаппай таралады (ндет).Бр-ек кннен кейн дене ызуы ктерлед, басы ауырады, блшы еттер сыздап, буын-буыны сырырайды, мрны бтед, дауысы арлыып, жтелед, тамаы ызарып, жтынанда ауырады, кз ызарып жасаурайды. Гендк аурулар - гендк мутациялара негзделген, клиникалы крнс жаынан ртрл аурулар тобы.Егер 2008 жылы ОММ анытамалыына сйкес 4000 жуы тым аурулар тркелсе, оларды 84 1990 генн мутациясына негзделген. Буына тн негзг белглерд ажырата алу дадыларын алыптастыру. Соы уаытта буын аурулары жи кездесетн патологиялы рдске айналды.азастанда 200 мыа жуы адам буын ауруыны зардабын тартып келед. 2.ртрл тлдердг сздерд буын рылысы. 4.Трл тлдердег екп Вирусты аурулар. Ивановский Негзнен буын тайанда буын абы жыртылып, байланыстыру срлер мен ан тамырлары жарааттанады. МКБ бойынша буындарды 10 ауруларын ек класса жатызылан. Бра арапайым халы буыны ауырса боланы оны «ревматизм» дейд.сресе тмау-сзек, баспа, туберкулез жне баса аурулар буына жи сер етед, ауру тобына жататын буын ауруларын жпалы артриттер дейд. су ГЭРА- емес кбне баса ауруды белгс болып келед. Адам жрген кезде ауру лайып, буынны илп-бглу, озалуы иындайды. Осы уаытта дргерлер 150-ге жуы ота !25 жасар науас ЖЖ-мен ауырады,буындарыны заымдануы жне бйрек нефротикалы синдром формасында, ауру ршу сатысында боландытан!йел 27 жаста,поликлиникаа жалпы лсздк, дене температурасыны 37,5С-а дейн ктерлу, буындардаы ауру сезм,о Шетелде буын аурулары обыр ауруынан кейн екнш орында тр. Жйке жйесн аурулары Функционалды ажу салдарынан пайда болады.Кейде бл ауру тым уалайды. Тым уалайтын аурулар гендк, хромосомалы жне геногеномды мутацияларды сернен генетикалы материалды згеруне байланысты алыптасады.

Свежие записи: